Nesodden

Sted Nesodden
Kategori Ideprosjekt
Dato Pågående

Ideprosjekt.
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse.