Moss

Sted Moss
Kategor Ombygging
Dato 2017

Eiendommen ligger i Moss by.
Fasaderehabilitering av eksisterende bygg på fire etasjer.
Ombygging av hele etasjen till kontor.

Moss

Sted Moss
Kategori Ombygging
Dato 2017

Eiendommen ligger i Moss by.
Fasaderehabilitering av eksisterende bygg på tre etasjer.
Ombygging av hele etasjen til kontor.