Grønlibakken

Sted Grønlibakken
Kategori Nybygg
Dato 2016

Eiendommen ligger i bydel Østensjø.
Oppføring av fem boenheter i rekke, nøkkelferdig hus.
Levering av dører, vinduer og kjøkken.