Geilo Vestlia Resort

Sted Geilo Vestlia Lodge
Kategori Innvendig arbeid
Dato 2015

Vestlia Resort ligger mellom Oslo og Bergen.
Utføring alt innvendig arbeid og bygging av basseng.

Geilo Vestlia Lodge

Sted Geilo Vestlia Lodge
Kategori Betongarbeid
Dato 2017

Vestlia Lodge ligger mellom Oslo og Bergen.
Garasjehus under bygget Vestlia Lodge med skiboder, smørebod og heis opp til leiliheter.
Oppføring av fundament og betongvegger av garasjehuset